Διαχείριση πολυκατοικίας

Διαχειριστής – Ο άνθρωπος κλειδί

Ο διαχειριστής είναι ο άνθρωπος στον οποίο στηρίζεται ουσιαστικά η λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Η ανάληψη της διαχείρισης είναι υποχρεωτική εκ περιτροπής για όλους τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

O ιδιοκτήτης ως διαχειριστής αναλαμβάνει άμισθα μια σειρά από συγκεκριμένα καθήκοντα που απαιτούν χρόνο, γνώση, καθημερινή ενασχόληση και συνεχή παρακολούθηση των ισχυουσών διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος για οτιδήποτε αφορά την πολυκατοικία.

Συγκεκριμένα:

 • Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία και τη σωστή συντήρηση του κτιρίου.
 • Φροντίζει για τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης
 • Διαχειρίζεται το αποθεματικό κεφάλαιο και κάνει τις απαραίτητες πληρωμές
 • Μεριμνά για την μηνιαία έκδοση των κοινοχρήστων δαπανών και την είσπραξή τους
 • Εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες σε κάθε δημόσια αρχή
 • Διενεργεί Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες)
 • Εξομαλύνει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των ενοίκων

 

Διάφοροι λόγοι όπως:

 • Η έλλειψη χρόνου
 • Οι διενέξεις μεταξύ των ενοίκων
 • Η δυσκολία είσπραξης των κοινοχρήστων
 • Οι πιθανές κυρώσεις που απορρέουν από τον ρόλο του κατά νόμο υπεύθυνου
 • Η δυσκολία διεκπεραίωσης της διαχείρισης λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που πλέον υπάρχουν έχουν οδηγήσει τους ιδιοκτήτες διαχειριστές σε αδιέξοδο και ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων σε δυσλειτουργία.

Αν λοιπόν υπάρχει στην πολυκατοικία σας πρόβλημα με τη διαχείριση αναθέστε την σε εμάς.

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις και μεριζόμενοι τις σύγχρονες ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές, προχώρησε στην ίδρυση τμήματος διαχείρισης πολυκατοικιών. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια τη διαχείριση της πολυκατοικίας και σας απαλλάσουμε από οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες διαχείρισης:

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Παρακολούθηση αναγκών πολυκατοικίας με άμεση λύση
 • Συλλογή χρημάτων και αποπληρωμή λογαριασμών
 • Γενικοί καθαρισμοί και υπηρεσίες απολύμανσης
 • Καθαρισμός και απολύμανση ντεποζίτων νερού
 • Καθαρισμός ντεποζίτων πετρελαίου

 

Εμείς εδώ στην ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ έχουμε τις προϋποθέσεις:

 • Την εμπειρία
 • Τη γνώση
 • Την εξειδίκευση
 • Την οργάνωση
 • Τη συνέπεια
 • Την αξιοπιστία
 • Και πάνω από όλα την ευαισθησία να αναλάβουμε τη διαχείριση του κτιρίου σας πραγματικά σα να είναι δικό μας!