Απολύμανση μικροβιακή

Τα τελευταία χρόνια πολλές από τις λοιμώδεις ασθένειες οι οποίες ήταν σε ύφεση παρουσιάζουν μια επικίνδυνη έξαρση σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως σχολεία, νοσοκομεία, φυλακές κ.λ.π. Ιδιαίτερα στους χώρους των σχολείων έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα λοιμωδών ασθενειών ανάμεσα στους μαθητές.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν καθίσταται αναγκαία ειδική επέμβαση με κατάλληλα φάρμακα για την καταπολέμηση ιών και μικροβίων, αλλά και την προφύλαξη των χώρων έως την επόμενη εφαρμογή. Σκοπός λοιπόν της μικροβιακής απολύμανσης είναι η καταπολέμηση ιών και μικροβίων που μπορούν να εκδηλώσουν λοιμώδη νοσήματα. Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε καταπολεμούν ιούς (γρίπης, ηπατίτιδας κ.λ.π.), μικρόβια μηνιγγίτιδας, βακτήρια, μύκητες κ.λ.π. και είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η ατοξικότητα των παραπάνω φαρμάκων για τον άνθρωπο μας επιτρέπει την χρήση του σε όλους τους χώρους. Έχει την ικανότητα να διεισδύουν και στα πιο απρόσιτα σημεία φτάνοντας έτσι σε όλες τις πιθανές εστίες μικροβίων. Λόγω της υψηλής βιοδιασπασιμότητας δεν διαβρώνουν μέταλλα, πλαστικά, ξύλα κ.λ.π., ενώ παράλληλα λειτουργούν και ως αποσμητικά.

Η τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο, καθώς και τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματά μας, μάς επιτρέπουν να καταπολεμάμε κάθε είδους μικρόβιο που δύναται να απειλήσει τον άνθρωπο και την δημόσια υγεία. Απολυμαίνουμε πάσης φύσεως χώρους καταστρέφοντας κάθε παθογόνο μικροοργανισμό.